Na zo’n negentig jaren terug op het erf

De naam Gesinkschure

In 1989 moest de oude boerderij ‘Gesink’ aan de Aaltenseweg plaatsmaken voor de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein ‘Hofskamp-Zuid’.  De heer G.J. Kramp, directeur van het gelijknamige bedrijf in Varsseveld, had die boerderij inmiddels verworven. Hij stemde er mee in, dat de pas opgerichte Stichting ‘Museum Kerspel Varsefelt’ alle bruikbare materialen uit de boerderij haalde en opsloeg voor later hergebruik. Met hulp van vele vrijwilligers is boerderij ‘Gesink’ min of meer steen voor steen afgebroken en werden de bruikbare delen (vooral stenen, pannen en gebinten) opgeslagen op het terrein van het Hofshuus. Het oude houtskelet zou de basis moeten vormen voor de herbouw van de oorspronkelijke voorraad- en wagenschuur bij het Hofshuus, die vanaf die tijd “Gesinkschure’ ging heten binnen de Stichting.