Vrienden van het Hofshuus

Om dit fraaie monument in stand te kunnen houden heeft Het Hofshuus een aantal vrienden / donateurs die jaarlijks een financiele bijdrage beschikbaar stellen.
Elk jaar ontvangen de vrienden van Het Hofshuus een nieuwsbrief, waarin ze op de hoogte worden gehouden van de zaken die het afgelopen jaar op of om Het Hofshuus zijn gebeurd en wat de eventuele plannen zijn voor de toekomst. De jaarlijkse vrijwillige bijdrage is minimaal € 10,–, maar dit mag uiteraard ook meer zijn!

Wilt u een inschrijfformulier ontvangen stuur dan een mail naar: info@hofshuus.nl

Wordt u ook vriend / donateur van onze Stichting Museum Kerspel Varsefelt?

Het Bestuur