Gesinkschure

Zo rond 1920 moet het zijn gebeurd. De grote schuur bij het Hofshuus werd afgebroken. De exacte datum en reden voor de afbraak zijn niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de staat waarin het oude bouwwerk verkeerde niet al te best meer was. We weten dit ondermeer uit een verhaal van mevrouw Raterink-Buevink, de dochter van de laatste bewoner. Als het stormachtig weer was kreeg zij van haar vader regelmatig te horen: “Gaot i’j maor’s effen kieken of de grote schure d’r nog steet”.
Hoe dan ook, de schuur was er niet meer en dat was een groot gemis op het fraaie erf van het Hofshuus.

“Er zijn dan ook vanaf de oprichting van de Stichting plannen geweest om ooit op dezelfde plek tot wederopbouw van de schuur te komen.
In 2010 was het dan eindelijk zover. Na jaren plannen maken, lobbyen om de financiering rond te krijgen kon de schop de grond in.
En op 25 september 2011 werd  de nieuwe Gesinkschure in gebruik genomen met een bijeenkomst van de vele vrijwilligers die de bouw en inrichting voor een belangrijk deel mogelijk hadden gemaakt.”