Bouwgeschiedenis

Redenen voor herbouw

Waarom wilde men zo graag overgaan tot herbouw?
Op de eerste plaats hoorde een dergelijke voorraadschuur – historisch gezien – op het erf van het Hofshuus thuis. Dat alleen al zou reden genoeg moeten zijn.
Maar het Hofshuus zou met de schuur ook veel meer mogelijkheden krijgen op het gebied van toerisme, educatie en cultuurhistorie. De schuur zou zowel van binnen als van buiten een historische uitstraling krijgen, maar kon nu wel naar de gebruikseisen van de huidige tijd gebouwd worden.  De oude boerderij het Hofshuus (een rijksmonument) had op dat punt door zijn oorspronkelijke staat uiteraard nogal wat tekortkomingen. Zo was het lastig om het goed te verwarmen, waardoor een aangenaam gebruik van het Hofshuus in de wintermaanden eigenlijk niet haalbaar was.
Vele activiteiten en evenementen zouden in de nieuwe schuur kunnen worden gehouden. Daarmee zou de monumentale boerderij niet alleen worden ontzien, maar bestond ook de mogelijkheid om die te zijner tijd in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

De bouwgeschiedenis

Door bestuurslid en architekt Rudy Schuurman werd een plan getekend voor de herbouw van de schuur op dezelfde plaats en met dezelfde afmetingen (25 x 13 x 8,60 meter), als de historische voorraadschuur. Dat bouwplan, voorzien van bestek en bouwbegroting, is door de jaren heen steeds de basis geweest voor alle gesprekken en onderhandelingen over vergunningverlening en financiering.   Er werd een fraaie brochure gemaakt om het plan overal te kunnen presenteren.
Het bouwplan bestond op de begane grond uit een grote open ruimte, een garderobe, een keuken, een toiletgroep en een berging. De verdieping bestond uit een vrije gebruiksruimte, een hilde rondom, een opberg/archiefruimte en een technische ruimte. Aanvankelijk was ook een souterrain opgenomen voor het onderbrengen van archiefstukken en kwetsbare historische kleding. Daarvan is gaandeweg het proces echter afgezien, vanwege de hoge kosten.
Eind 2009 zijn de definitieve bouwvoorbereidingen geregeld. Door vele vrijwilligers is er vervolgens 2 jaar heel hard gewerkt en in 2011 was de Gesinkschure gebruiksklaar.

De bouwgeschiedenis staat gedetailleerd beschreven in het prachtige boek dat is uitgebracht over het Hofshuus en de Gesinkschure.