Collectie

Het Hofshuus is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling. We zijn op bepaalde tijden open voor het publiek of op afspraak en niet gericht op het maken van winst.
Het gaat ons om verwerving en onderhoud van materiële getuigenissen van de mens en haar omgeving. De collectie vormt de basis van het Hofshuus. Het beheren van de collectie en het informeren erover zijn daar twee van. Alle informatie die over een collectie bekend is wordt als zodanig vastgelegd zodat deze verantwoord kan worden beheerd. Zowel de objecten als hun gegevens worden daarmee goed toegankelijk gemaakt.
LET OP – Een gedeelte van deze collectie is boven en alleen toegankelijk via een trap!