NL Doet 2020

 

De op zaterdag geplande doe dag is door het Coronavirus dat er heerst uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Het RIVM heeft voor heel het land gevraagd deze dag later in te plannen en het bestuur geeft hier gehoor aan. Dus een ieder die zich heeft opgegeven en zou willen komen graag een andere keer.

 

Dank namens  het Bestuur