Huurvoorwaarden

Regeling voor verhuur en gebruik van het Hofshuus en/of de Gesinkschure.

Artikel 1 - Huurvoorwaarden.

A De te huren ruimte wordt mondeling, telefonisch of per email gereserveerd.

B Een reservering wordt als definitief beschouwd, zodra de door de verhuurder toe te zenden huurovereenkomst door de huurder voor akkoord is getekend en door de verhuurder is ontvangen.

C De huurkosten dienen vóór de datum van gebruik van het gehuurde te zijn voldaan.

D Bij annulering van de huurovereenkomst tenminste 30 dagen vóór gebruik ontvangt u 100% restitutie. Bij annulering van de huurovereenkomst tenminste 7 dagen vóór gebruik wordt 50% van het afgesproken huurtarief in rekening gebracht. Bij annulering van de huurovereenkomst binnen 7 dagen vóór gebruik wordt het volledige afgesproken huurtarief in rekening gebracht. In overleg met de verhuurder kan in bijzondere omstandigheden van bovengenoemde regeling worden afgeweken.

E Het gehuurde mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gehuurd. Het is aan de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of in gebruik te geven. Aanwijzingen van de verhuurder moeten te allen tijde worden opgevolgd.

F Van alle door of tijdens het gebruik ontstane schade aan gebouw(en), erf en/of inventaris moet de huurder terstond de verhuurder in kennis stellen. De schade zal door de verhuurder worden opgenomen. Herstel zal geschieden op kosten van de huurder.

G Tarieven per 01-10-2022:

a - De huur voor museumboerderij het Hofshuus (max. 50 personen) exclusief de historische keuken, kelder en knechtenkamer, € 45,- per uur met een maximum van € 250,- per dag.

b - De huur voor de Gesinkschure (max. 100 Personen) exclusief de zolderverdieping, € 55,- per uur met een maximum van € 300,- per dag.

c - Gebruik van beamer en/of geluidsapparatuur Gesinkschure € 50,-. Het huurtarief is inclusief gebruik van water, verlichting en verwarming tot een maximum van 25 kWh per dag. Bij extra verbruik elektra wordt 50 eurocent per verbruikte kWh in rekening gebracht.

H Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van het gebruikmaken van de huurovereenkomst.

I Zonder overleg met de beheerder is roken en open vuur (waxinelichtjes, kaarsen, vuurkorven etc.) in en om het Hofshuus en de Gesinkschure niet toegestaan. Ook strooien met confetti, rijst, rozenblaadjes, glitter etc is niet toegestaan.

J Alle aanwijzingen zoals aangegeven door Politie, Brandweer of Gemeente Oude -IJsselstreek moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

K    De Coronaregels worden opgelegd door de overheid en worden soms ook op korte termijn gewijzigd. Verhuurder vraagt uw begrip voor het handhaven van de actuele Coronaregels. Dit ter bescherming van de gezondheid van u als huurder, de verhuurder en de gezondheid van uw gasten. Het naleven van tijdens de verhuur geldende Coronaregels is voor rekening en verantwoordelijkheid van de huurder. 1

Artikel 2 - Voorwaarden met betrekking tot gebruik van de ruimten en het erf.

A Na gebruik dient/dienen de ruimte(n) in de oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Er mogen geen tenten o.i.d. op het erf worden geplaatst, tenzij met uitdrukkelijke instemming van de verhuurder. Indien sprake is van (extra) vervuiling zullen schoonmaakkosten aan de huurder worden doorberekend. Op het erf kunt u vrij rondlopen, de groentetuin en bloementuin vóór de boerderij is geen speelplek voor kinderen. Dieren mogen niet gevoerd worden.

B Indien voor het houden van specifieke activiteiten vergunningen benodigd zijn, dienen deze door de huurder bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek te worden aangevraagd en een week voor huurdatum aan verhuurder te worden getoond.

C Alle (nood)uitgangen moeten over de volle breedte vrij worden gehouden en goed bereikbaar zijn.

D In de keuken kan men gebruik maken van de aanwezige apparatuur/servies. Frituren, bakken en braden is niet toegestaan. Men dient zelf te zorgen voor de catering.

E BBQ’en is alleen toegestaan op het grasveld van het buitenterrein na overleg met de verhuurder.

F Parkeren van auto/fiets is alleen toegestaan op de parkeerplaats, op de daarvoor bestemde plek en niet op het erf. Parkeren van voertuigen is ook gratis mogelijk op de publieke parkeerplaatsen nabij de sporthal/zwembad aan de van Pallandtstraat in de directe nabijheid van het Hofshuus terrein.

G Tijdens het gebruik mag geen geluidsoverlast ontstaan voor de omwonenden. Het ten gehore brengen van levende dan wel mechanische muziek in Hofshuus/Gesinkschure is toegestaan tot uiterlijk 24.00 uur. Daarbij dienen de grote schuurdeuren gesloten te blijven.

H In zijn algemeenheid is daadwerkelijk gebruik van gebouwen en terreinen toegestaan tot 24.00 uur. Uiterlijk 01.00 uur moet iedereen de gebouwen en het terrein hebben verlaten.

Artikel 3 - Overig.

A De huurder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gedrag van de aanwezigen.

B Verhuur van het terrein voor evenementen van sociaal-culturele aard is mogelijk > hiervoor worden dan aparte afspraken gemaakt. Voor persoonlijke evenementen wordt het terrein niet verhuurd.

C Voor afspraken en/of inlichtingen kan men zich wenden tot:

Mevrouw Elly Kwerreveld-Boomkamp, Gasthuisweg 19, 7051 DS Varsseveld

Telefonisch bereikbaar na 18.00 uur op 06-15664252. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

D De sleutel moet op de daarvoor bestemde plek worden achtergelaten.

E De huur dient vooraf te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL48RABO0364881569 t.n.v. Stichting Exploitatie Museum Kerspel Varsefelt.

Voor akkoord:                                                           Datum

De huurder Heer/Mevrouw                                         De verhuurder Stichting Exploitatie Museum Kerspel Varsefelt.

                                                                               Voor deze, mevr. E. Kwerreveld-Boomkamp